Leanna Maya

Min personlige rejse gennem livet har været en lang opdagelses- og dannelsesrejse med relationer som det essentielle omdrejningspunkt. Jeg har gennem en stor del af mit liv været misundelig på de mennesker, for hvem gode relationer er en selvfølge. Jeg har ofte drømt om evnen til blot at ryste mobning, manipulation, uærlighed og dysfunktionelle dynamikker af mig. Ligeledes har jeg ofte ønsket, at jeg ikke var så sensitiv og tog mig alting så nært. Med andre ord:

Jeg har en stor del at mit liv gjort mig selv forkert – og tilsvarende gjort andre mere rigtige.

At foretage sådan et valg, om end ganske ubevidst, tidligt i livet har haft enorm stor betydning for, hvordan jeg har tænkt om, følt for og taget beslutninger igennem mit liv. Det er læringen, visdommen og healingen i denne rejse, jeg er her på jorden for at dele. En rejse med utallige nederlag, der rent fysisk har givet sig til kende ved overvægt og de udfordringer, der her følger, samt stress gennem 3 perioder af mit liv, men også en rejse med dybder og indsigter, som jeg aldrig havde nået på anden vis. 

Mine livslektier har gjort mig til den person, jeg er i dag – og det er jeg taknemmelig for.

Min skønne datter har været mit vigtigste spejl i denne proces. Siden hun kom til verden i 1998, har hun konstant vist mig, hvor jeg har haft brug for at heale samt justere mit personlige lederskab. Ikke bevidst, selvfølgelig. Relationen til vores børn er vores største læremester, når vi tør se det sådan og derved tør tage fuldt ansvar for at justere forældreskabet indefra og ud i stedet for at søge kontrol over de mennesker, vi elsker allermest.

Min vision er at hjælpe dig til at opnå den samme dybe glæde og frihed ved at slippe det, der ikke er sandt for dig, så du kan stå stærkt i dig selv og lade dit unikke lys skinne.

Modern Mystic

Jeg har altid oplevet verden i energi og vibration før noget som helst andet, hvilket altid har været en kilde til stor glæde og nysgerrig undren. Der har dog også været en del udfordringer forbundet hermed, fordi jeg omgående bemærker, når andre mennesker ikke er i alignment med deres indre sandhed, med deres essens.

At denne evne “blot” handler om en stærk intuitiv visdom og evnen til rent energetisk at skelne autenticitet fra u-autenticitet, blev jeg først skarp på i løbet af voksenlivet. Som barn og ung var min evne en evig kilde til at tvivle på mig selv og min egen dømmekraft. Jeg følte mig forkert, for jeg havde svært ved at navigere i denne suppe af mis-match mellem det indre og det ydre, mellem sandheden og illusionen, i det menneskelige felt.

I dag er min lidt skæve måde at møde og opleve verden på en af mine største styrker.

Kombinationen af min stærke intuition, min sensitivitet, min evne til at opleve alt i energi og vibration, min insisteren på autenticitet samt mit drive i forhold til, at nøglen til al læring findes i måden, vi relaterer på, er min unikke vej til at møde og rumme mennesker, som mennesker nu er, alt imens jeg henvender mig til essensen bagved i forbindelse med at støtte, heale og skabe indsigt.

Når vores illusioner transformeres til indsigt, transformeres vores svagheder til styrker.

Jeg er blot et helt almindeligt menneske med en unik evne til at se lyset og det højeste potentiale i mine medmennesker – og med redskaberne til at skabe alignment hermed.

Min faglige baggrund

 

Sidst i 2020: Living Yolates Teacher’s Training v./Living Yolates

2020: Afslutte Energy Flow Healer v./Britta Baumann

2019: Living Yolates Immersion v./Living Yolates

2018: Healing med De Åndelige Læger v./Helle Mirsbach

2018: Ascension Master v./Frejas Hjerte

2016: Mindfulness Mentor for Børn & Unge v./Mindfulsoul

2015: Børneyogalærer v./Yogarollinger

2015: Reiki 1 & 2 v./Hanne Fritzbøger

2015: Soul Body Fusion v./Izabella Taramanya

2012: Cand.pæd. i Pædagogisk Filosofi v./DPU

1997: Pædagog v./Højvangseminariet