Ønsker I som familie…

Større glæde og frihed i stedet for sure pligter?

Inspiration og oplevelser, der kan styrke jeres fællesskab?

Klarhed på jeres essentielle værdier som familie, så I kan leve familielivet i alignment hermed i stedet for at gå for meget på kompromis?

Inspiration til, hvordan små justeringer i jeres vaner skaber større overskud for alle?

Så vil jeg med glæde dele ud af mine mange års erfaring som mor, pædagog, børneyogalærer og mindfulness mentor for børn og unge.

Dit barn følger dit eksempel – ikke dit råd. Dit barn ændrer derfor ikke sin måde at løse en given opgave på, før du selv viser det via dit eget eksempel. 

Yoga & Mindfulness for børn

 

Slip hverdagens travlhed for en stund og nyd nærværet og samværet med dit barn omkring en fælles aktivitet.

Yoga og mindfulness i børnehøjde indeholder blid motion, opmærksomheds- og samarbejdsøvelser, lege og afslapning. Alt sammen med henblik på at styrke barnets balance, kropsbevidsthed og sanseintegration

Børn, som jævnligt praktiserer yoga og mindfulness, opnår mulighed for og redskaber til at finde indre ro, at bedre deres koncentrationsevne, at øge deres empati og forståelse for dem selv såvel som for andre samt at bedre deres selvregulering.

Børn med opmærksomhedsforstyrrelser eller andre behov for særlige hensyn kan have svært ved at deltage i yoga og mindfulness på et hold. Her er det muligt i stedet at kontakte mig her for nærmere aftale om et forløb tilpasset lige netop jeres familie. 

Dit barn gør altid sit bedste. Måske det ikke altid ser sådan ud fra dit perspektiv, men prøv at være nysgerrig på, hvad dit barn har svært ved, siden dets opførsel ikke er som forventet.

Forældre Café

 

At blive forældre er i min optik en af livets største gaver. Desværre kommer barnet ikke med en manual, og vi er som forældre nødt til at lære, mens vi går vejen. Lige så lykkelige og taknemmelige vi kan være med vores familie, lige så frustrerede og afmægtige kan vi føle os. Og hvor går vi hen for råd og sparring, når tingene bliver rigtig svære? Når vi gerne vil vende konflikter til samarbejde?

Mit udgangspunkt som mor såvel som pædagog er, at børns reaktioner “blot” er feedback, som vi kan bruge til at blive mere klare på vores værdier, vaner, prioriteringer og personlige lederskab – og dermed blive mere tydelige som forældre og rollemodeller for vores børn.

Forældre Café er små workshops, hvor vi sammen er nysgerrige på en af forældreskabets udfordringer. Jeg byder ind med min professionelle erfaring, og sammen debatterer vi og udveksler ideer, så alle går hjem med nye redskaber til at møde den givne udfordring med. 

Dit barn kommer ikke hjem fra en hård dag i børnehaven eller skolen og siger “Kan vi lige tale om tingene?” Dit barn vil i stedet søge dit nærvær ved fx at spørge, om I skal lege sammen.

Individuelt forløb

 

Måske har du brug for et mere privat space til støtte på din livsrejse, i dit forældreskab eller til din alignment proces, og du har derfor også mulighed for at booke forskellige typer 1:1 forløb hos mig.

Walk’n’Talk omkring Damhussøen og Damhusengen, hvilket giver flow i både krop, energi, samtale og løsningsmuligheder. Pris for 1,5 time: 1200 kr. 

Enkeltstående sessioner i Rødovre med ro til dig, healing og samtale. Pris for 1,5 time: 1200 kr.

Der gives 10% rabat ved booking og samlet betaling af forløb. Pris for 6 sessioner: 6480 kr. Skriv til mig her ved interesse herfor.